Bedrijfsfilosofie

Zorg voor mens en omgeving

Ons bedrijf is gelegen tussen het Stroomdal en het “Schoonebekerdiep”; in het hoogveengebied “Bargerveen” en aan de Duitse grens. Wij voelen ons (mede-)verantwoordelijk voor de flora en fauna in dit gebied en zullen, waar mogelijk, rekening houden met de unieke omstandigheden van dit prachtige gebied. Mede daarom vinden wij zorg voor mens en omgeving een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering.


Bij de aanschaf van nieuw materiaal en uitbreiding van ons machinepark houden wij bij de inkoop rekening met milieuaspecten zoals bijv. CO-2 dieselmotorenemissie, fijn stof emissie, stikstofemissie, enz.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke aandachtspunten binnen ons bedrijf; wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid en verwachten dit ook van ons team.


BETROKKEN EN BETROUWBAAR!

Wolken