VGM-Arbo

Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Arbo wet- en regelgeving maakt ook een belangrijk onderdeel uit van onze bedrijfsvoering.

Dat onze werknemers ’s avonds weer veilig en gezond naar huis kunnen gaan vinden wij een belangrijk aandachtspunt!

Ons bedrijf is:

  • Vanaf 1997 gecertificeerd volgens de VCA* norm.
  • Aangesloten bij brancheorganisatie CUMELA.
  • In het bezit van NIWO-registratie.
  • Erkend leerbedrijf
  • CO2 Prestatieladder

VEILIG EN VERANTWOORD!

Wolken